javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Trainers 4-Skills

De trainers binnen 4-Skills worden opgeleid binnen de visie en missie van 4-Skills via interne cursussen. Hiernaast wordt van de trainers verwacht dat zij zich ook sterk op pedagogisch vlak doorontwikkelen. Hoe ga je om met ieder kind? Hoe daag je elk kind uit naar zijn of haar eigen potentie? Wij stellen hierin hoge eisen aan de trainers, maar geven ze ook alle mogelijkheden om hierin te groeien en te ontwikkelen. Ook de trainers worden zo gestimuleerd steeds beter te worden. Binnen 4-Skills staan we zo ook voor brede ontwikkeling rondom onze trainers om de best mogelijke begeleiding te kunnen blijven aanbieden. 

 

4-Skills Coaches

4-Skills coaches geven leiding aan de 4-Skills programma’s en activiteiten op 1 of meerdere locaties. Zij zijn hierbij het aanspreekpunt voor de desbetreffende vereniging(en). 4-Skills coaches begeleiden hiernaast de 4-Skills trainers bij de voetbalschool, voetbaldagen en clinics. Zij geven tips en adviezen en evalueren na elke 4-Skills activiteit met de aanwezige 4-Skills trainers hoe de activiteit is verlopen en welke verbeteringen eventueel nodig zijn. 4-Skills coaches hebben een rijke ervaring als zowel clubtrainer als trainer binnen 4-Skills. De meeste 4-Skills coaches hebben een leidinggevende rol binnen een voetbalvereniging als Hoofd Jeugdopleidingen, technisch coördinator of Sportpedagoog. 4-Skills coaches zijn bekend met de 4-Skills methodiek welke ze goed beheersen. Ze blijven zich door ontwikkelen via interne opleidingen.

4-Skills coaches zijn flexibel en werken op meerdere locaties. Zo weten zij goed om te gaan met verschillende clubculturen als dat zij communicatief erg sterk zijn.

 

4-Skills trainers

4-Skills trainers geven training en begeleiding aan groepen jongeren in de leeftijd 6 t/m 16 jaar vanuit de 4-Skills voetbalscholen, voetbaldagen, sportdagen en clinics. Zij kennen allen een voetbal/ sport-en trainersachtergrond (KNVB-diploma’s) als dat zij ervaring hebben in het begeleiden van jeugdspelers. De meeste trainers kennen hiernaast een achtergrond bij een Betaald Voetbalclub als jeugdtrainer, zijn selectietrainer, werken als buurtsportcoach of in het onderwijs. De 4-Skills trainers volgen interne opleidingen om zich te blijven ontwikkelen op zowel voetbaltechnisch vlak als begeleiden en coachen van jeugdspelers. Zij worden hierin blijvend begeleid door de 4-Skills coaches.

4-Skills trainers zijn flexibel en werken op meerdere locaties. Zo weten zij goed om te gaan met verschillende clubculturen als dat zij communicatief zeer sterk zijn.

 

4-Skills begeleiders

4-Skills begeleiders assisteren de 4-Skills trainers bij zowel de voetbalschooltrainingen als voetbal/ sport/ speldagen en clinics. 4-Skills begeleiders worden op deze wijze intern opgeleid om als 4-Skills trainer zelfstandig met groepen aan de slag te gaan. 4-Skills begeleiders zijn vaak jonge onervaren trainers die wel ontzettend goed met jongeren kunnen werken en zeer graag het trainersvak willen leren. Zij krijgen bij 4-Skills alle kans om veel praktijkervaring op te doen, als dat ze intern opgeleid worden via de 4-Skills opleidingen op zowel voetbaltechnisch vlak als op het gebied van pedagogisch handelen.

 

4-Skills opleiding

4-Skills trainers en coaches blijven zich professionaliseren door de 4-Skills interne opleidingen. Dit zijn zowel voetbal/ sportinhoudelijke trainingen, als trainingen omtrent het begeleiden en coachen van jongeren. 4-Skills vindt het belangrijk om de best mogelijke trainingen en activiteiten aan te bieden aan zowel voetbalclubs als jeugdspelers. Vandaar dat er altijd een evaluatie plaatsvindt na een uitgevoerde activiteit of training. Op deze manier zorgen we ervoor dat niet alleen onze trainers en coaches, maar ook onze programma’s zich blijven door ontwikkelen.