javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Praktijkbegeleiding

 

4-Skills Soccer Academy biedt praktijkbegeleiding aan, om trainers van de club in de praktijk intensief te begeleiden. Dit houdt concreet in:

 • Gebruik maken van 4-Skills oefenstof voor alle onderbouw teams in circuitmodel
 • 4-Skills aanwezig bij trainingen ter begeleiding van de club trainers en verzorgen we goede organisatie
 • Presentaties gedurende het seizoen ter kwaliteitsbevordering van de jeugdopleiding en ontwikkeling jeugdtrainers
 • Evaluatiegesprekken omtrent voortgang trainingen en samenwerking

 

Vrijwilligers beginnen vol enthousiasme, maar verliezen dit enthousiasme vaak gedurende het seizoen. 

De grootste uitdaging van clubs is om de vrijwilligers van de verschillende jeugdteams de juiste ondersteuning te bieden. Vaak worden deze handen gemist, terwijl dit juist een zeer belangrijk onderdeel is. Vrijwilligers bestaan vaak uit ouders die vol enthousiasme de trainingen verzorgen. Echter hebben zij vaak geen voetbalachtergrond, of hebben geen trainers diploma behaald. Zij vragen ondersteuning bij de oefenstof, hoe ze de technieken moeten aanleren en welke tips en adviezen ze moeten geven. Doordat ze hier veel moeite mee hebben, verliezen ze vaak steeds meer de motivatie en enthousiasme waarmee ze het seizoen. Omdat er dan geen begeleiding is voelen ze zich niet gesteund en aan hun lot overgelaten. Dit leidt tot veel frustratie en vaak ook stoppen van de vrijwilliger.

 

Inhoud praktijkbegeleiding

4-Skills ondersteunt clubs hierbij, door deze begeleiding bij de doordeweekse training tot zich te nemen. Onze professionals zorgen voor de oefenstof, het vooraf klaarzetten van de training, duidelijke instructies voor de training en de begeleiding tijdens de trainingen. Dit zowel op voetbaltechnisch als sociaal emotioneel gebied. Onze trainers kennen allen een onderwijsachtergrond en helpen uw vrijwilligers ook direct hoe om te gaan met storend gedrag op de training en hoe deze te voorkomen. Ook leren ze elk kind te kunnen blijven uitdagen en goed om te gaan met alle niveauverschillen binnen het team.

Na de training wordt kort geëvalueerd en tips en adviezen gegeven aan de vrijwilligers. Zo ontwikkelen niet alleen de spelers door, maar vooral ook de vrijwilligers. Dit zorgt voor blijvend enthousiasme bij de vrijwilligers, sterke ontwikkeling en dus  sterke groei van de jeugd. Vrijwilligers voelen zich serieus genomen, voelen zich veilig door de begeleiding wat leidt tot meer vrijwilligers die ook langer aan de club verbonden blijven.

 

Kortom:

 1. Complete 4-Skills oefenstof in opbouw voor het hele seizoen
 2. Kan gekozen worden voor circuitmodel van meerdere teams of begeleiding per individueel team
 3. Klaarzetten van de trainingen ( vrijwilligers zijn zo lekker met team bezig)
 4. Voorbespreking van de training; training samen doornemen
 5. Intensieve begeleiding tijdens de training; ondersteunend, niet leidend
 6. Nabespreking van de training; kort evalueren samen
 7. Nauw contact met technische commissie/ jeugdbestuur om voortgang goed te bespreken

 

Maatwerk:

Elke club is anders en heeft ook andere behoeftes. Bij een samenwerking gaan we eerst goed in gesprek met de club waar de behoeftes liggen. Wij presteren hierbij onze plannen en ideeën en samen zorgen we ervoor dat er een mooi programma opgesteld wordt. Dit helemaal op maat gemaakt die past bij de behoeftes van de club. Zo kan er wekelijks (meerdere keren) begeleid worden, als om de paar weken. Wij passen ons compleet aan op uw vraag!

 

Interesse?

Heeft u interesse of zou u meer willen weten? Wij komen graag naar uw club voor een vrijblijvend gesprek. Hier zullen we onze manier van werken presenteren als de inhoud van de praktijkbegeleiding. Hier zullen we ook uw wensen bespreken en bekijken of en hoe we tot een mooie samenwerking zullen komen.

Neem hiervoor contact op met Arnoud Jonker: arnoud@4-skills.nl, of telefonisch; 06-19387631

 

 

Waarom heeft vv Hegelsom gekozen voor praktijkbegeleidingstraject?

‘Onze jeugdtrainers hebben naar aanleiding van de cursus pedagogisch handelen van 4-Skills Soccer Academy de nodige bagage gekregen op dit gebied. Zoals bij elke cursus verwatert de opgedane kennis echter als je er in de praktijk niks mee doet. Tevens blijkt het op het trainingsveld toch vaak lastiger om juist te handelen in een bepaalde situaties in vergelijking met een cursusruimte waar je er rustig over na kunt denken.

4-skills bood een vervolg op de cursus pedagogisch handelen in de vorm van een praktijkbegeleidingstraject. Ook dit kon volledig afgestemd worden op onze behoeften. Om zoveel mogelijk trainers te kunnen ondersteunen kunnen diverse teams samen trainen in een circuitmodel waarbij de diverse teams in kleinere groepjes dezelfde oefeningen afwerken. Alle trainers kunnen op deze manier worden ingezet en begeleid worden door een professionele trainer van 4-skills. Na de training evalueert deze de leerdoelen en verrichtingen met de betreffende trainers van de club. Zo zijn we in Oktober 2019 begonnen met praktijkbegeleiding voor de teams (3) van onze middenbouw (JO11-12-13) en zullen we in het voorjaar van 2020 doorpakken met de teams (3) uit onze onderbouw (JO8-JO9).

Van elke training wordt door 4-skills een verslagje gemaakt met leerdoelen, bevindingen etc. dat tevens door andere teams gebruikt kan worden maar zeker ook zal worden meegenomen in verdere beleidsvorming. Een groot deel van onze jeugdtrainers kan zich op deze manier verder ontwikkelen en tevens borgen we de opgedane kennis voor toekomstige jeugdtrainers.

Op een bijzonder prettige en constructieve manier hebben we nu 4 trainingen met praktijkbegeleiding van 4-skills gehad waarin het positief coachen van de spelers een vooraanstaande rol heeft. De trainers zijn enthousiast, groeien in hun rol en ook de spelers zelf vragen regelmatig wanneer er weer praktijkbegeleiding is want ze vinden het leuk! Wederom een investering die het meer dan waard is voor een kleine maar fijne vereniging als vv Hegelsom!’

 

Twan van Rijdt; Jeugdcoördinator vv Hegelsom december 2019