javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Cursus; Het pedagogisch handelen binnen de sport: Module 1

Accredaties:

 

 

Deze cursus is zeer geschikt voor alle sportverenigingen, sportorganisaties, sportmedewerkers. 

In het seizoen 2022-2023 hebben tientallen sportverenigingen en honderden vrijwilligers deze cursus gevolgd. 

 

 

4-Skills Soccer Academy onderscheidt zich landelijk, door een complete cursus aan te bieden omtrent het pedagogisch handelen binnen de sport; zowel voor de trainers/coaches, vrijwilligers als bestuursleden binnen alle sportverenigingen (zowel individueel als in teamverband).

De opleidingen binnen de sport in Nederland, richten zich vaak vooral op de technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Wat vaak wordt vergeten, is wat van de trainers/leiders gevraagd wordt op pedagogisch gebied. Het pedagogisch handelen van de trainer/leider wordt in de meeste opleidingen niet of slechts kort behandeld. Een groot gemis… want daar is juist waar de trainers veelal begeleiding in vragen! Wanneer er geen veilig leerklimaat is gecreëerd, of er geen controle is over het team, zal er van goede inhoudelijke training niet veel komen. Daar is waar wij het verschil in brengen!!

Niet voor niets staat binnen de sport op NUMMER 1 de reden om te stoppen als vrijwilliger;

‘geen controle over het team te hebben’

 

Aanbod

De volledige cursus bestaat uit 4 avonden van 19.00u – 21.30u; inclusief theorie en werkvormen/ casussen in de kleine groepjes na de pauze. In overleg worden de data met de sportvereniging/ organisatie vastgelegd. 

 

Avond 1: Gouden Weken; We bespreken welke diverse rollen je als sporttrainer bekleedt omtrent de verschillende groepsprocessen die binnen je groep plaatsvinden. We bieden antwoorden, hoe ieder kind te herkennen en erkennen ondanks alle karakter- leeftijd- en niveauverschillen?  Hoe ga je om met de verschillende normen en waarden die kinderen vanuit hun achtergrond meenemen? Op deze avond krijg je veel achtergronden, tips en tricks mee hoe zo snel mogelijk een veilig en positief sport-leerklimaat weg te zetten. Ook voor jezelf als sporttrainer/ begeleider!! We bespreken hoe belangrijk de samenwerking hierbij is tussen de verschillende geledingen binnen de vereniging.

 

Avond 2: Inhoud en Organisatie training; We gaan hierbij niet in op de technische inhoud van de training. Wel geven we je achtergronden mee hoe storend en ongemotiveerd gedrag op de training zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook hoe hier mee om te gaan wanneer deze wel plaatsvindt. Je krijgt inzichten hoe een goede sporttraining in opbouw weg te zetten, zodat ieder kind op zijn/ haar talent wordt door ontwikkeld en de juiste uitdagingen aangeboden krijgt van jou.

 

Avond 3: Positief coachen; Het coachen is veel lastiger dan je denkt. Vaak roepen we emotioneel richten alle fouten die op het sportveld plaatsvinden. Maar is dat wel coachen? Help je daar de jeugdsporters mee? Wat is coaching nou eigenlijk? Deze avond krijg je inzichten hoe je een goede en positieve coaching wegzet, zonder hierbij emotioneel te hoeven worden. Je leert elk kind in zijn/ haar kracht te zetten en ook bij wedstrijden en trainingen een veilig en fijn sport-leerklimaat te bieden op het gebied van coaching. Aan het eind van de avond zul je echt grote stappen gezet hebben als coach.

 

Avond 4: Grensoverschrijdend Gedrag; Een veilig en fijn sport-leerklimaat is compleet afhankelijk van de cultuur die binnen de sportvereniging of organisatie heerst. Op deze avond bieden we veel tips en adviezen op beleidsmatig vlak richting de vereniging/ organisatie om een goede en open samenwerking- en communicatiecultuur te hebben tussen zowel sporters, sporttrainers, ouders en commissies/ besturen. Je leert deze avond als sporttrainer wat grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt en hoe je deze zoveel mogelijk zowel als vereniging als sporttrainer kunt voorkomen. Maar ook wat de mogelijkheden en zelfs verplichtingen zijn wanneer je signalen ontvangt/ op doet binnen de vereniging/ organisatie. Als laatste geven we jou deze avond inzichten hoe je jezelf ook goed kunt beschermen om niet zelf als sporttrainer slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag.

 

Achtergronden Cursusleider Arnoud Jonker

Arnoud Jonker heeft 16 jaar gedoceerd binnen het Speciaal Basis- en Voortgezet Onderwijs. Hiernaast heeft hij zelf op hoog niveau gevoetbald en getennist. Arnoud is huidig Hoofdopleidingen bij RKVV JEKA in Breda en had dezelfde functie bij SV Deurne (5 jaar) en vv ASWH (5 jaar). Zijn doel was altijd om zijn 2 passies (sport en onderwijs) tot 1 te maken. Dit is hem duidelijk gelukt met het aanbieden en verzorgen van deze cursus, die eigenlijk voor iedere sporttrainer/vrijwiillger/ medewerker een must is en tot het Sportakkoord is toegevoegd als specialistische cursus. Arnoud heeft de cursus zelf ontwikkeld en doceert deze al 10 jaar. In totaal hebben al tientallen sportverengingen en tientallen verschillende sporten deze cursus zeer positief afgerond.

 

Mogelijkheden en Kosten

Sportverenigingen kunnen deze cursus bij de gemeente met Subsidie aanvragen vanuit het Sportakkoord. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de lokaal sportadviseur van de betreffende gemeente. Eventueel kunnen wij hierbij ondersteunen.

In overleg met de club kunnen de tijden, maar ook aantal avonden besproken worden.

Scholen, bedrijven, sportorganisaties die niet via het Sportakkoord de cursus kunnen aanvragen, kunnen met ons contact opnemen voor de offerte. Mail hiervoor naar arnoud@4-skills.nl. We bespreken dan de verdere mogelijkheden.

Praktijk; Na het theoriegedeelte, word je direct mee in de praktijk genomen. Via concrete praktijkvoorbeelden en zeer uitdagende casussen ervaar je hoe je de theorie direct in de praktijk kan verwezenlijken.
Locatie: Deze opleiding kan de club of organisatie aanvragen op eigen locatie vanaf 10 deelnemers. Wij hanteren een maximaal aantal cursisten van 100 deelnemers. Wij willen zo juist stimuleren zoveel mogelijk cursisten binnen de club of organisatie in onze opleiding te krijgen, welke hiaten binnen de club of organisatie op deze manier voorkomt.
Certificaat: Na elke cursus ontvangen de deelnemers een certificaat en naslagwerk die zij direct kunnen toepassen binnen zijn of haar team of organisatie. Vanuit de KNVB ontvangen gediplomeerde trainers 5 licentiepunten, vanuit NEVEBO ontvangen gediplomeerde trainers 6 licentiepunten; trainers binnen de Atletiek Unie 1 licentiepunt en trainers binnen de KNGU 6 licentiepunten. 
Kosten: In een gesprek met u als sportvereniging of organisatie bespreken we de kosten, als dat de cursus aangevraagd kan worden via de gemeente bij het NOC#NSF via het Sportakkoord en hiermee gesubsidieerd kan worden.

 

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Neem contact met ons op door te mailen naar arnoud@4-skills.nl

Alle informatie over deze aanvraag via de gemeente; KLIK HIER

 

 

Reactie Rita Buikema nav de cursus; Gemeente Assen 

Een veilige sportcultuur is voor alle sporters superbelangrijk. Het is de basisvoorwaarde om met plezier te kunnen sporten. In menig trainersopleiding is er de nodige aandacht voor o.a. de technische, tactische aspecten van de sport en wordt het sociaal, veilige aspect nogal eens vergeten. Juist in de cursus Pedagogisch handelen van 4-skills Soccer Academy is dat het belangrijkste.  In Assen hebben we de cursus Pedagogisch handelen in het kader van de Sportservice naar Assen gehaald. De voetbalvereniging Achilles 1894 nam het initiatief en al snel bleek dat er veel interesse voor was. Uiteindelijk deden er 50 trainers, coaches van 12 sportverenigingen en 8 verschillende sporten mee. Het was een prachtige kruisbestuiving tussen zoveel verschillende trainers en coaches van zoveel verschillende sporten. Mooi om een keer buiten je eigen sport te kijken en leren van ervaringen van andere trainers en coaches.  In vier avonden kwam achtereenvolgens de groepsontwikkeling, de organisatie binnen de club, het coachen en het grensoverschrijdend gedrag aan de orde. Het waren leerzame avonden waar alle deelnemers hun ervaringen konden delen en van elkaar konden leren. Na elke cursusavond kregen de deelnemers een hand-out om het verhaal terug te lezen en met de praktische tips aan de slag te gaan. De reacties van de deelnemers waren positief en de vraag naar verdieping werd veelvuldig gesteld. Voldoende redenen om in de toekomst module 2 naar Assen te halen.

Een aantal quotes van enkele deelnemers: “Zou een verplichting moeten zijn voor iedere sport trainer/coach”; ‘ Veel stof om over na te denken’; ‘ Goede leerzame cursus’; Niet alleen veel individuele groei, maar ook veel tips en adviezen voor de gehele vereniging om sterk door te ontwikkelen”.