javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Pedagogisch handelen binnen de Sport

MODULE 2

Accredaties:

KNVB: 5 Licentiepunten

NEVOBO: 6 licentiepunten

KNSB: 8 licentiepunten

Atletiek Unie: 1 licentiepunten

KNGU: 6 licentiepunten

KNLTB: 8 licentiepunten

Deze cursus is een vervolg op Module 1 en zeer geschikt voor alle sportverenigingen, sportorganisaties, sportmedewerkers welke Module 1 al gevolgd hebben.

4-Skills Soccer Academy onderscheidt zich landelijk, door complete cursussen en thema-avonden aan te bieden omtrent het pedagogisch handelen binnen de sport; zowel voor de trainers/coaches, vrijwilligers als bestuursleden binnen alle sportverenigingen (zowel individueel als in teamverband).

Aanbod Module 2

Deze vervolg cursus bestaat uit 4 avonden van 19.00u – 21.30u; inclusief achtergronden en werkvormen.

Zowel de trainers, commissie- en of bestuursleden krijgen vele achtergronden, handvatten, tips en adviezen mee op de 4 pijlers van onze opleiding:

  • Het wegzetten van een veilige sportverenging voor iedere sporter en iedere vrijwilliger
  • Het aanbieden van een veilige en uitdagende trainingsomgeving voor iedere sporter
  • Het aanbieden van een positieve begeleiding en coaching van iedere sporter
  • Het wegzetten en aanbieden van een veilige sportomgeving voor iedere sporter

Inhoud cursus Pedagogisch handelen binnen de Sport; Module 2

Avond 1: Gouden Weken 2.0; de achtergronden van de speler. Wanneer je de achtergronden van je sporters goed kent, kan je deze in positieve zin manipuleren. Sporters worden van verschillende kanten beinvloed. We bespreken hoe je deze beinvloeding in positieve zin kan inzetten binnen zowel de persoonlijke als team/ groepsontwikkeling. We bespreken hierin de specifieke leeftijdskenmerken van sporters en de 4 pijlers van het succesvol samenwerken.

Na de pauze gaan we aan de slag met het ‘probleem oplossend werken’. We oefenen in de praktijk het oplossen van probleemgedrag of situaties via methodische stappen waar we uit negatieve emoties leren blijven, maar gericht oplossingsgericht werken. Hierbij stimuleren we om de sporter te leren zelfreflectie toe te passen en zelf met oplossingen te komen, te kiezen en uit te voeren.

Avond 2: Training geven aan sporters met gedragsproblematieken: We bespreken wat probleemgedrag precies inhoud en welke verschillende vormen/ soorten van probleemgedrag er zijn. Je krijgt inzicht welke 3 fases hierin doorlopen worden en welke belangrijke rol je hier als trainer in speelt binnen elke fase om de situatie niet te laten escaleren en zelfs zoveel mogelijk preventief te voorkomen. We bespreken het eventueel fysiek moeten ingrijpen en hoe dit op adequate manier te doen ter bescherming van zowel de sporter, de groep als vooral ook jezelf als trainer. En wanneer dit absoluut ook niet te doen. Dit doen we aan de hand van onze eigen casus, waar je in een kleine groep samen mee aan de slag gaat om de achtergronden in de praktijk direct te leren toepassen.

Avond 3: Positief coachen 2.0; Individuele coaching; We bespreken de 4 inzichten van het trainerschap en hoe persoonlijke leerdoelen op te stellen voor iedere unieke sporter binnen je groep. We gaan in op de 5 verschillende stijlen van coachen om elke sporter zijn of haar eigen leerdoelen te gaan behalen. In een kleine groep leer je deze verschillende stijlen van coaching in te zetten met je eigen gestelde leerdoelen die je hebt als trainer/ coach.

Avond 4: Positieve samenwerking met ouders; Een positieve samenwerking met ouders is van wezenlijk belang in het wegzetten van een positief en veilig sportklimaat. Een negatieve samenwerking zorgt immers voor veel wrijving, onduidelijkheid en onbegrip. Dit kan een grote weerslag hebben op het sportende kind met kans dat het sportplezier verdwijnt en het kind zelfs stopt met sporten. We bespreken welke verschillende rollen en inzet de ouders binnen de vereniging hebben en we hierin de krachten kunnen bundelen ten behoeve van het sportende kind. In een kleine groep werken we aan gericht kaderbeleid omtrent ouders binnen jouw vereniging, waarbij deze ook niet wegvalt wanneer bepaalde vrijwilligers stoppen. Dat dit te allen tijde behouden blijft en er voor alle partijen duidelijkheid en rust heerst. Waarbij we leren zaken met elkaar af te spreken, uit te spreken en aan te spreken waar dit nodig is.

Achtergronden Cursusleider Arnoud Jonker

Arnoud Jonker heeft 16 jaar gedoceerd binnen het Speciaal Basis- en Voortgezet Onderwijs. Hiernaast heeft hij zelf op hoog niveau gevoetbald en getennist. Arnoud is huidig Hoofdopleidingen bij RKVV JEKA in Breda en had dezelfde functie bij SV Deurne (5 jaar) en vv ASWH (5 jaar). Zijn doel was altijd om zijn 2 passies (sport en onderwijs) tot 1 te maken. Dit is hem duidelijk gelukt met het aanbieden en verzorgen van deze cursus, die eigenlijk voor iedere sporttrainer/vrijwiillger/ medewerker een must is en tot het Sportakkoord is toegevoegd als specialistische cursus. Arnoud heeft de cursus zelf ontwikkeld en doceert deze al 10 jaar. In totaal hebben al tientallen sportverengingen en tientallen verschillende sporten deze cursus zeer positief afgerond.

Mogelijkheden en Kosten

Sportverenigingen kunnen deze cursus bij de gemeente met Subsidie aanvragen vanuit het Sportakkoord. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de lokaal sportadviseur van de betreffende gemeente. Eventueel kunnen wij hierbij ondersteunen.

In overleg met de club kunnen de tijden, maar ook aantal avonden besproken worden.

Scholen, bedrijven, sportorganisaties die niet via het Sportakkoord de cursus kunnen aanvragen, kunnen met ons contact opnemen voor de offerte. Mail hiervoor naar arnoud@4-skills.nl. We bespreken dan de verdere mogelijkheden.

Praktijk; Na het theoriegedeelte, word je direct mee in de praktijk genomen. Via concrete praktijkvoorbeelden en zeer uitdagende casussen ervaar je hoe je de theorie direct in de praktijk kan verwezenlijken.
Locatie: Deze opleiding kan de club of organisatie aanvragen op eigen locatie vanaf 10 deelnemers. Wij hanteren een maximaal aantal cursisten van 100 deelnemers. Wij willen zo juist stimuleren zoveel mogelijk cursisten binnen de club of organisatie in onze opleiding te krijgen, welke hiaten binnen de club of organisatie op deze manier voorkomt.
Certificaat: Na elke cursus ontvangen de deelnemers een certificaat en naslagwerk die zij direct kunnen toepassen binnen zijn of haar team of organisatie. Licentiepunten worden toegekend aan gediplomeerde trainers binnen de sportbonden bovenaan deze pagina.
Kosten: In een gesprek met u als sportvereniging of organisatie bespreken we de kosten, als dat de cursus aangevraagd kan worden via de gemeente bij het NOC#NSF via het Sportakkoord en hiermee gesubsidieerd kan worden.

INTERESSE?

Bent u geïnteresseerd in deze cursus? Neem contact met ons op door te mailen naar arnoud@4-skills.nl

Alle informatie over deze aanvraag via de gemeente; KLIK HIER

Reactie Rita Buikema nav de cursus; Gemeente Assen 

Een veilige sportcultuur is voor alle sporters superbelangrijk. Het is de basisvoorwaarde om met plezier te kunnen sporten. In menig trainersopleiding is er de nodige aandacht voor o.a. de technische, tactische aspecten van de sport en wordt het sociaal, veilige aspect nogal eens vergeten. Juist in de cursus Pedagogisch handelen van 4-skills Soccer Academy is dat het belangrijkste.  In Assen hebben we de cursus Pedagogisch handelen in het kader van de Sportservice naar Assen gehaald. De voetbalvereniging Achilles 1894 nam het initiatief en al snel bleek dat er veel interesse voor was. Uiteindelijk deden er 50 trainers, coaches van 12 sportverenigingen en 8 verschillende sporten mee. Het was een prachtige kruisbestuiving tussen zoveel verschillende trainers en coaches van zoveel verschillende sporten. Mooi om een keer buiten je eigen sport te kijken en leren van ervaringen van andere trainers en coaches.  In vier avonden kwam achtereenvolgens de groepsontwikkeling, de organisatie binnen de club, het coachen en het grensoverschrijdend gedrag aan de orde. Het waren leerzame avonden waar alle deelnemers hun ervaringen konden delen en van elkaar konden leren. Na elke cursusavond kregen de deelnemers een hand-out om het verhaal terug te lezen en met de praktische tips aan de slag te gaan. De reacties van de deelnemers waren positief en de vraag naar verdieping werd veelvuldig gesteld. Voldoende redenen om in de toekomst module 2 naar Assen te halen.

Een aantal quotes van enkele deelnemers: “Zou een verplichting moeten zijn voor iedere sport trainer/coach”; ‘ Veel stof om over na te denken’; ‘ Goede leerzame cursus’; Niet alleen veel individuele groei, maar ook veel tips en adviezen voor de gehele vereniging om sterk door te ontwikkelen”.