javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Curcus ‘Pedagogisch Handelen binnen de Sport’ komt naar Breda!!

Accredaties:

KNVB: 5 licentiepunten

KNLTB: 8 licentiepunten

KNSB: 8 licentiepunten

KNGU: 6 licentiepunten

NEVOBO: 6 licentiepunten

Atletiek Unie: 1 licentiepunt

Deze cursus is zeer geschikt voor alle sporttrainers, sportcoaches, bestuursleden sportverenigingen, sportorganisaties, sportmedewerkers. 

Tientallen sportverenigingen en honderden vrijwilligers hebben deze cursus gevolgd. 

4-Skills Soccer Academy onderscheidt zich landelijk, door een complete cursus aan te bieden omtrent het pedagogisch handelen binnen de sport; zowel voor de trainer/coach als bestuursleden. De cursus wordt nu aangeboden voor alle sporttrainers/ coaches en bestuursleden van zowel team- als individuele sporten in Breda bij RKVV JEKA.

De opleidingen binnen de sport in Nederland, richten zich vaak vooral op de technische, tactische, fysieke en mentale ontwikkeling. Wat vaak wordt vergeten, is wat van de trainers/leiders gevraagd wordt op pedagogisch gebied. Het pedagogisch handelen van de trainer/leider wordt in de meeste opleidingen niet of slechts kort behandeld. Een groot gemis… want daar is juist waar de trainers veelal begeleiding in vragen! Wanneer er geen veilig leerklimaat is gecreëerd, of er geen controle is over het team, zal er van goede inhoudelijke training niet veel komen. Daar is waar wij het verschil in brengen!!

Niet voor niets staat binnen de sport op NUMMER 1 de reden om te stoppen als vrijwilliger;

‘geen controle over het team te hebben’

AANBOD

De volledige cursus bestaat uit 4 avonden van 19.00u – 21.30u; inclusief theorie en werkvormen/ casussen in de kleine groepjes na de pauze.

Avond 1: Gouden Weken; We bespreken welke diverse rollen je als sporttrainer bekleedt omtrent de verschillende groepsprocessen die binnen je groep plaatsvinden. We bieden antwoorden, hoe ieder kind te herkennen en erkennen ondanks alle karakter- leeftijd- en niveauverschillen?  Hoe ga je om met de verschillende normen en waarden die kinderen vanuit hun achtergrond meenemen? Op deze avond krijg je veel achtergronden, tips en tricks mee hoe zo snel mogelijk een veilig en positief sport-leerklimaat weg te zetten. Ook voor jezelf als sporttrainer/ begeleider!! We bespreken hoe belangrijk de samenwerking hierbij is tussen de verschillende geledingen binnen de vereniging.

Avond 2: Inhoud en Organisatie training; We gaan hierbij niet in op de technische inhoud van de training. Wel geven we je achtergronden mee hoe storend en ongemotiveerd gedrag op de training zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook hoe hier mee om te gaan wanneer deze wel plaatsvindt. Je krijgt inzichten hoe een goede sporttraining in opbouw weg te zetten, zodat ieder kind op zijn/ haar talent wordt door ontwikkeld en de juiste uitdagingen aangeboden krijgt van jou.

Avond 3: Positief coachen; Het coachen is veel lastiger dan je denkt. Vaak roepen we emotioneel richten alle fouten die op het sportveld plaatsvinden. Maar is dat wel coachen? Help je daar de jeugdsporters mee? Wat is coaching nou eigenlijk? Deze avond krijg je inzichten hoe je een goede en positieve coaching wegzet, zonder hierbij emotioneel te hoeven worden. Je leert elk kind in zijn/ haar kracht te zetten en ook bij wedstrijden en trainingen een veilig en fijn sport-leerklimaat te bieden op het gebied van coaching. Aan het eind van de avond zul je echt grote stappen gezet hebben als coach.

Avond 4: Grensoverschrijdend Gedrag; Een veilig en fijn sport-leerklimaat is compleet afhankelijk van de cultuur die binnen de sportvereniging of organisatie heerst. Op deze avond bieden we veel tips en adviezen op beleidsmatig vlak richting de vereniging/ organisatie om een goede en open samenwerking- en communicatiecultuur te hebben tussen zowel sporters, sporttrainers, ouders en commissies/ besturen. Je leert deze avond als sporttrainer wat grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt en hoe je deze zoveel mogelijk zowel als vereniging als sporttrainer kunt voorkomen. Maar ook wat de mogelijkheden en zelfs verplichtingen zijn wanneer je signalen ontvangt/ op doet binnen de vereniging/ organisatie. Als laatste geven we jou deze avond inzichten hoe je jezelf ook goed kunt beschermen om niet zelf als sporttrainer slachtoffer te worden van grensoverschrijdend gedrag.

LOCATIE

Voetbalvereniging RKVV JEKA in Breda

Adres: Beukenlaan 21

DATA

Dinsdag 4 juni 2024

Maandag 10 juni 2024

Dinsdag 18 juni 2024

Maandag 24 juni 2024

TIJD

18.30u Inloop

19.00u: Start

21.30u: Afronding

KOSTEN

99,98 euro voor de gehele cursus (4 avonden), inclusief achtergronden, certificaat en licentiepunten.

34,98 euro per losse individuele avond (inclusief 2 licentiepunten KNVB, KNTLB, KNSB)

AANMELDEN

Stuur een mail naar; arnoud@4-skills.nl om je aan te melden en alle verdere informatie te ontvangen.