javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Samenwerken met 4-Skills

4-Skills bij uw vereniging? Dat kan!!

 

‘Met 4-Skills Soccer Academy bouwen we bij Boekel Sport aan een sterke leercultuur

Iedereen kan zich ontwikkelen, elke speler en elke trainer/leider. Daarom vinden we het bij Boekel Sport belangrijk dat alle jeugdspelers en alle trainers/leiders gedegen ondersteuning en begeleiding krijgen. Om hier extra stappen in te zetten, werken we sinds het seizoen 2017-2018 nauw samen met 4-Skills Soccer Academy.

De visie van 4-Skills is helder: spelers opleiden die creatief zijn, acties durven maken en vol zelfvertrouwen de juiste keuzes maken. Boekel Sport deelt die visie. We willen géén schreeuwende trainers die alles voorkauwen, maar juist creatieve voetballers die vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes op het veld durven maken. Stimuleer spelers zelf na te denken!

We ontvingen vanuit onze trainers en leiders veel enthousiaste reacties omtrent de samenwerking. 

Het moge duidelijk zijn dat Boekel Sport zeer te spreken is over de samenwerking met 4-Skills. Ook dit seizoen werken we weer intensief samen – zo zal er onder andere een vervolgmodule gegeven worden aan de interne trainerscursus – en we hopen deze samenwerking ook de komende jaren voort te zetten. Want dankzij de samenwerking met 4-Skills investeren we in onze spelers, trainers en leiders, stimuleren we de betrokkenheid en tillen we het niveau van de jeugdopleiding naar een hoger niveau.’

Jeugdvoorzitter v.v. Boekel Sport

 

4-Skills Soccer Academy programma

 4-Skills Soccer Academy heeft een programma ontwikkeld om zowel kleine als grote voetbalverenigingen te ondersteunen bij het wegzetten van een sterke jeugdopleiding en organisatie, waarbij zowel jeugdleden als vrijwilligers zich sterk door ontwikkelen.

 

Voor wie is het 4-Skills Soccer Academy programma

4-Skills richt zich op voetbalverenigingen die graag ondersteuning en begeleiding zoeken bij het wegzetten van een sterke jeugdopleiding en organisatie, en graag een duidelijke opleidingsmethode en leerlijn willen aanbieden voor ALLE jeugdspelers. Voetbalverenigingen die het hiernaast belangrijk vinden dat vrijwilligers de juiste handvatten aangeboden krijgen om de best mogelijke trainingen en begeleiding aan te bieden in een veilig en warm leerklimaat, waarin het kind en de individuele ontwikkeling te allen tijde centraal staat, ongeacht of zij in een selectie of niet-selectieteam spelen.

 

De 4-Skills methodiek

De methodiek heeft als doel jeugdspelers voldoende technisch vaardig te maken om met veel zelfvertrouwen zijn/ haar eigen potentie te kunnen bereiken, persoonlijke leerdoelen aan te dragen en zich ook op sociaal-emotioneel vlak sterk door te ontwikkelen. Hierdoor ervaart de jeugdspeler veel plezier binnen elke training en wedstrijd en groeit de jeugdspeler op tot een sterke persoonlijkheid met alle voordelen binnen de toekomstige maatschappelijke carrière.

 

Plezier en veiligheid vormt de basis van de methodiek. Jeugdspelers maken vanuit hier veel contact met elkaar en leren van elkaar. De jeugdtrainers en leiders stimuleren hierin de jeugdspelers tot persoonlijke leiderschap. Ze motiveren de jeugdspelers tot persoonlijke groei met het aanbieden van een uitdagend leerklimaat. Vanuit deze veilige basis helpen de jeugdtrainers de jeugdspelers om te werken aan sociale uitdagingen die bij een teamsport toebehoren.

 

Inhoud van het 4-Skills programma

4-Skills Soccer Academy voorziet uw voetbalvereniging van kennis, vaardigheden, achtergronden, begeleiding en duidelijke leerlijn (oefenstof) om zowel een sterke inhoudelijke jeugdopleiding als organisatie weg te zetten voor de langere termijn.

Wat mag u verwachten:

 

 • Een uitgebreide trainingsmethode voor de gehele jeugdopleiding met complete oefenstof per leeftijdscategorie en bijbehorende achtergronden en presentaties.
 • Specifieke leeftijd ontwikkelkaarten omtrent zowel de voetbaltechnische als sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Coaching en begeleiding van het technische kader
 • Uitgebreide trainingsavond met zowel een theoretische als praktijkgedeelte
 • Ieder kwartaal coaching aan de technische commissie/ Hoofd Jeugdopleiding
 • Jaarlijkse trainingsdagdeel voor technische Commissie/ Hoofd Jeugdopleiding
 • Twee evaluatiemomenten op locatie met de technische commissie
 • Vaste 4-Skills coach als aanspreekpunt
 • Telefonische bereikbaarheid voor extra vragen

 

 

Opstart

Voor de opstart van de samenwerking is minimaal 1 seizoen nodig. Dit is inclusief scholing van zowel het technisch kader als technische commissie/ Hoofd Jeugdopleiding. Hiernaast zal er gedurende het gehele seizoen begeleiding volgen vanuit de aangestelde 4-Skills coach voor uw vereniging. Dit zal zowel op locatie als op afstand gebeuren, inclusief voorbereiding, begeleiding, nazorg en evaluatie.

 

 1. Bij akkoord van de vastgestelde samenwerking, stuurt 4-Skills Soccer Academy een samenwerkingsovereenkomst ter bevestiging van de gemaakte afspraken.
 2. Na ondertekening wordt in overleg een scholingsavond op locatie gepland voor het compleet technisch kader omtrent de 4-Skills trainingsmethode en achtergronden. Deze avond omvat zowel een theoretisch- als praktijkgedeelte.
 3. Deze avond volgt ook de kennismaking met de aangestelde 4-Skills coach voor uw vereniging.
 4. De vereniging ontvangt digitaal zowel de complete methodische oefenstof en leerlijn met achtergronden voor zowel de onder-midden- als bovenbouw als de specifieke leeftijd ontwikkelkaarten.
 5. In overleg met de Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen worden 4 begeleidingsmomenten gepland op locatie, omtrent de uitvoering van de 4-Skills methode en begeleiding van het technisch kader.

 

 

Investering 4-Skills programma

Het eerste jaar staat in het teken van opleiding; het technisch kader leert de inhoud en werkwijze van de 4-Skills trainings-en begeleidingsmethode kennen als dat de Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen begeleid wordt hoe het technisch kader binnen de praktijk hierin te begeleiden. Zij worden hierin ondersteund en begeleid door een aangestelde 4-Skills coach.

Vervolgens kiest de vereniging zelf hoe de samenwerking met 4-Skills Soccer Academy een vervolg krijgt. Er wordt gekozen voor het borgen van de kwaliteit binnen het 4-Skills programma of het overdragen van de kwaliteit aan de verenging zelf. Hierbij wordt de Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen opgeleid om zelfstandig met de 4-Skills methode aan de slag te gaan. Hierdoor wordt de begeleiding vanuit 4-Skills minder intensief en wordt de kwaliteit en vooruitgang van het 4-Skills programma door de Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen zelf geborgd.

Alle faciliteiten blijven hierbij beschikbaar vanuit het 4-Skills programma en volgt er elk seizoen nieuwe uitdagende oefenstof voor elke leeftijdscategorie. Hiernaast ontvangt de Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen tweemaal per seizoen bijscholing van de 4-Skills Coach.

 

4-Skills Opstartjaar: 4000 euro, inclusief reiskosten, exclusief BTW

 • Oefenstof/ achtergronden en Leeftijd ontwikkelkaarten
 • Scholingsavond technisch kader
 • Vast aanspreekpunt in vorm van 4-Skills Coach
 • Trainingsdagdeel Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen
 • Vier begeleidingsmomenten Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen
 • Begeleiding op afstand
 • Twee evaluatiemomenten met Technische Commissie gedurende het seizoen

 

4-Skills Vervolg: 3300 euro, inclusief reiskosten, exclusief BTW

 • Vernieuwde complete oefenstof, achtergronden en presentaties
 • Scholingsavond technisch kader
 • Vast aanspreekpunt in vorm van 4-Skills Coach
 • Twee begeleidingsmomenten Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen
 • Begeleiding op afstand
 • Twee evaluatiemomenten met Technische Commissie gedurende het seizoen

 

4-Skills Kwaliteitsoverdracht: 3600 euro, inclusief reiskosten, exclusief BTW

 • Vernieuwde complete oefenstof, achtergronden en presentaties
 • Scholingsavond technisch kader
 • Vast aanspreekpunt in vorm van 4-Skills Coach
 • Vier begeleidingsmomenten Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen
 • Begeleiding op afstand
 • Afsluitend evaluatiemoment met Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen

 

4-Skills vervolg: 2000 euro, inclusief reiskosten, exclusief BTW

 • Vernieuwde oefenstof, achtergronden en presentaties
 • Twee bijscholingsmomenten Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen
 • Begeleiding op afstand

 

Extra diensten

In overleg kunnen er extra diensten geleverd worden. Dit is inclusief reiskosten, voorbereidingen, begeleiding en nazorg, exclusief BTW

 

Extra trainingsdagdeel Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen:                        500 euro

Extra scholingsmoment technisch kader; per dagdeel                                                     500 euro

Extra evaluatiemoment Technische Commissie/ Hoofdjeugdopleidingen                        500 euro

Praktijkondersteuning technisch kader per dagdeel                                                         500 euro

 

 

Voordelen:

 • Warm samenwerken met een erkende landelijke voetbalschool
 • Samenwerking wordt op maat gemaakt welke past bij uw clubcultuur, wensen en behoeftes.
 • Werken met de 4-Skills methode, inclusief complete oefenstof voor hele seizoen
 • Positieve regionale uitstraling
 • 10% Winstregeling voor club bij openen voetbalschool/ verzorgen clinics en/ of voetbaldagen.
 • Potentiële groei van clubleden en vrijwilligers door sterke positieve impuls jeugdopleiding
 • Professionele trainers die met uw leden elke week gericht aan de slag gaan
 • Meelopen en ondersteunen clubtrainers onder leiding van onze professionele trainers
 • Mogelijkheid tot complete scholing van de vrijwilligers (met subsidie aan te vragen)
 • Sfeer en gezelligheid op de club met onze activiteiten in de verschillende vakanties
 • Sterke sparpartner omtrent organisatie en werkwijze vereniging
 • Mogelijkheid tot gebruikmaken achtergronden en werkwijze 4-Skils
 • Gebruik maken van 4-Skills netwerk omtrent vacatures voor trainers binnen de vereniging

 

Naast het openen van de 4-Skills voetbalschool op uw locatie, kunnen ook andere 4-Skills evenementen bij uw vereniging georganiseerd worden. Zo kan er een fijne en intensieve samenwerking gestart worden ten behoeve van alle jeugdspelers en vrijwilligers binnen uw vereniging. Alle evenementen worden verzorgd door onze professionele trainers met betaald voetbal achtergronden, buitenlandse ervaring en verschillende diploma’s als voetbaltrainer. U kunt hierbij denken aan:

 

 • Interne trainerscursus: opleiden van technisch kader op zowel voetbaltechnisch,- als pedagogisch gebied
 • Circuit training: Via ons opleidingsmodel en uitgeschreven trainingen, verzorgen we op een vastgestelde avond(en) trainingen voor een specifieke leeftijdscategorie. Hierbij krijgen alle teams dezelfde inhoud aangeboden om hiaten binnen de club zoveel mogelijk te voorkomen. Hierin begeleiden we zowel de spelers als de trainers in de praktijk.
 • 4-Skills voetbaldagenuitdagende voetbaldagen van 10.00u – 15.00u in de verschillende vakanties
 • 4-Skills voetbalcliniceen dagdeel of gehele dag verzorgen wij een spetterend programma voor uw jeugdleden.
 • 4-Skills toernooienwij verzorgen voor u tot in de diepste details een waanzinnig toernooi voor al uw jeugdleden

 

Wij komen graag vrijblijvend bij uw club op bezoek om de mogelijkheden tot samenwerking te bespreken. Heeft u zelf andere wensen of ideeën; alles is bij ons mogelijk. We verzorgen maatwerk, zodat we altijd een passend programma hebben staan.

 

Neem contact met ons op via:

 

TELEFOON: 06-19387631 (Arnoud Jonker)

EMAIL: arnoud@4-skills.nl