javmost
forced to suck brother cock so he will take her to get crack.xxx free

Thema-avonden; met volledige subsidie aan te vragen

2 licentiepunten voor gediplomeerde trainers: KNVB, KNLTB en KNSB

Goed nieuws!!! Alle onderstaande thema-avonden zijn via het Sportakkoord bij de gemeente met volledige subsidie aan te vragen. Als vereniging/ organisatie, kunt u zelf het eigen thema kiezen bij de aanvraag. De thema-avond wordt gegeven op locatie. 

Het opleiden van het compleet vrijwillig en technisch kader is een belangrijk onderdeel binnen de sportvereniging. Niet alleen staan vrijwilligers met veel meer zelfvertrouwen de trainingen te geven, als dat deze ook van hogere kwaliteit worden voorzien. Dit met het directe gevolg dat zowel jeugdleden als vrijwilligers met nog meer plezier hun sport beoefenen, hun potentieel optimaal benut wordt en hierdoor ook langer bij de vereniging betrokken blijven.

Het opleiden van het vrijwillig en technisch kader draagt hiernaast ook bij aan het werken via een eenduidige werkwijze, waar iedereen dezelfde taal leert spreken en er veel binding en draagvlak ontstaat. Hierdoor wordt het trainen en begeleiden van jeugdspelers NOG leuker gemaakt. 

4-Skills onderscheidt zich al jaren in het aanbieden van cursussen omtrent het pedagogisch handelen binnen de sport van de trainer/ coach. Hiernaast bieden onze cursussen ook vele tips en adviezen richting commissies en besturen om het pedagogisch klimaat binnen de vereniging veilig en positief voor ieder individu weg te zetten. 

Alle cursussen zijn geaccrediteerd door de KNVB en KNLTB met 2 licentiepunten

Cursusaanbod:

 

Thema: Gouden Weken; de eerste weken maken het verschil

Inhoud: De eerste weken van het sportseizoen zijn bijzonder belangrijk bij het wegzetten van een veilig en positief sportklimaat voor ieder individu. Dit is erg lastig wanneer binnen de groep verschillende doelen, normen en waarden er op nageleefd worden. Hoe ga je om met al die niveau- en karakterverschillen? Welke groepsprocessen spelen hierin een belangrijke rol en hoe kan je deze binnen jouw en de gestelde clubkaders, normen en waarden goed begeleiden?

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden mee hoe dit op een zeer positieve manier, zowel voor de spelers als voor jezelf, positief te beïnvloeden zodat elk kind zich prettig en veilig voelt binnen zijn/ haar team of sport. Hiernaast bieden we vele tips en adviezen omtrent het onderhouden van deze processen gedurende het seizoen en hoe deze na vakanties en eventuele wisselingen binnen het team weer even sterk aan te zetten. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijk met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

Thema: Positief Coachen binnen de sport

Inhoud: Het coachen van jeugdspelers bij zowel trainingen als wedstrijden is vaak de grootste uitdaging van iedere sporttrainer. Hierbij is het doel om de sportprestatie van iedere speler te optimaliseren. Maar vaak vergalopperen we onszelf in een spervuur van taal en opdrachten die de spelers juist dicht laten slaan. Veel jeugdspelers stoppen vanwege de te opdringerige of zeer negatieve coaching van hun trainer/ coach, waar we ons vaak niet bewust van zijn geweest; vaak door onze enthousiasme of de wil om de wedstrijd te willen winnen.

Tijdens deze avond gaan we in op het begrip positief coachen en hoe we de potentie van iedere speler optimaal kunnen benutten. De verschillende stijlen van coachen worden besproken en op welke manier je constructief spelers kunt helpen, waarbij je uit je negatieve emoties blijft, maar spelers doelbewust en doelgericht helpt bij het optimaliseren van hun sportprestaties als sportplezier. Je merkt dat je hierna met zowel meer plezier, rust maar zeker qua inhoud de spelers veel beter raakt en positief stimuleert.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijk met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

Thema: Omgaan met en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag

Inhoud: Hoe bescherm je zowel je spelers als jezelf omtrent grensoverschrijdend gedrag? Wat houdt grensoverschrijdend gedrag precies in hoe kun je als vrijwilligers en als club goede kaders wegzetten om dit binnen jouw vereniging zoveel mogelijk proberen te voorkomen? Hoe ga je eventueel om excessen omtrent grensoverschrijdend gedrag binnen je vereniging? Welke stappen kunnen hierin gezet worden?

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden inzicht wat grensoverschrijdend gedrag precies inhoudt en vormen van grensoverschrijdend gedrag binnen jouw vereniging zoveel mogelijk te voorkomen. We discussiëren hoe ver je nog kan gaan in het fysieke contact met jeugdspelers en hoe jezelf hierin te beschermen om onbewust niet in zeer lastige en vervelende situaties te belanden. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijk met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

Thema: Preventief handelen van en omgaan met storend gedrag

Inhoud: Uit onderzoek blijkt, dat de nummer 1 reden van vrijwilligers om te stoppen als trainer/ coach is; het niet onder controle hebben van de jeugdspelers waar zij de trainingen aan verzorgen. Als vrijwilliger ben je vol enthousiasme vaak het team van je zoon of dochter gaan trainen. Hier heb je een team van verschillende karakters, normen en waarden bij gekregen. Dit leidt vaak tot grote frustraties en het zelfs uiteindelijk opgeven van de vrijwilligersfunctie waar je met zoveel enthousiasme en plezier aan was begonnen.

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden inzicht in de verschillende soorten van storend gedrag als hoe hier op dat moment mee om te gaan. Belangrijker bespreken we hoe preventief storend gedrag binnen jouw training te voorkomen. Praktische tips omtrent organisatie en inhoud van jouw training wordt besproken, als dat je meer inzicht krijgt in je eigen pedagogisch handelen en taal die van grote invloed zijn binnen dit proces. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijk met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

Thema: Sporttraining geven en begeleiden van jongeren met een beperking

Inhoud: Niet voor iedere jongere is het vanzelfsprekend om op reguliere basis de sport te beoefenen die zij voor lief hebben. Zij hebben behoefte aan intensievere ondersteuning en meer structuur en duidelijke kaders. Binnen elke vereniging sporten jeugdigen die gediagnosticeerd zijn met een beperking. Als vrijwilliger heb je echter vaak geen opleiding gehad hoe jongeren met autisme, ADHD, ADD of andere geestelijke beperking training te geven, te begeleiden en te coachen. Dit zorgt dan voor een zeer onveilig gevoel voor zowel de jongere als de vrijwilliger zelf met grote kans dat het lidmaatschap wordt opgezegd.

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden kennis in jongeren met een gediagnosticeerde beperking binnen de sport. We bespreken jongeren met autisme en ADHD en hoe hen te helpen bij het wegzetten van zeer veilige en gestructureerde trainingen. Hiernaast bespreken we jouw rol als trainer/ coach en bieden we vele tips en adviezen omtrent jouw begeleiding en coaching van deze jongeren met als doel de sportervaring van zowel deze jongere als van jouzelf te verrijken. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijkgedeelte met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

Thema: Inhoud en organisatie training

Inhoud: Als trainer/ coach komt er een hoop op je af omtrent inhoud training en organisatie. Een training met kwalitatief goede inhoud en organisatie, bevordert direct het spelplezier, welbevinden als technische en sociaal-emotionele ontwikkeling van de jeugdspeler. Als vaak enthousiaste ouder, heb je echter geen brede achtergrond in het geven van een technische training, als dat je de tijd hebt naast je werk om dit tot in de puntjes sterk voor te bereiden. Wat komt er allemaal bij kijken bij het wegzetten van een goede jeugdtraining? Hoe daag ik elke speler uit, ongeacht zijn of haar niveau? Hoe geef ik training aan alle niveauverschillen binnen mijn team en hoe organiseer ik dit zodat elke jeugdspeler zich kan doorontwikkelen? Hoe zorg ik ervoor dat de jeugdspelers niet onder- of overvraagt worden wat leidt tot groot verlies in plezier en motivatie?

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden kennis in het wegzetten van een kwalitatief sterke training met een gestructureerde organisatie. We bespreken het differentiëren binnen de training, zodat elke jeugdspeler zich sterk verder kan doorontwikkelen en welke organisatie hier het beste bij past. Je merkt bij het toepassen hiervan dat de jeugdspelers met veel meer plezier en motivatie naar de training komen, welke je direct terug zult zien in het optimaliseren van de potentie van ieder kind. Ook jij als vrijwilliger zal met zoveel meer plezier, vertrouwen en kennis de trainingen aanbieden, waarbij indirect veel storend gedrag op jouw training wordt voorkomen. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijkgedeelte met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

 

Thema: Individuele coaching

Inhoud: Het individueel coachen van sporters, speelt zowel bij team- als individuele sporten een cruciale rol. Niet alleen wordt de sporter zo eigenaar van zijn/ haar eigen ontwikkeling; ook versterkt dit sterk de intrinsieke motivatie. 

Tijdens deze avond, bespreken we de vijf verschillende coachingstijlen die er zijn om sporters individueel te coachen. Welke stijl past echter het beste bij welke situatie? Ook het karakter van de betreffende sporter heeft hier grote invloed op en natuurlijk die van jezelf. We bespreken de gesprekstechnieken om indivuele coachingsgesprekken met structuur uiteen te zetten, om niet in rondjes te blijven praten met elkaar. Deze stijlen en gesprekstechnieken kan je ook heel goed inzetten bij moeilijke gesprekken met bijvoorbeeld ouders die ergens niet over eens zijn. In plaats van in emoties te vallen, leer je zo controle te houden over het gesprek. Ook stimuleert dit sterk de positieve interne communicatie binnen de vereniging. 

Na de pauze ga je in kleine groepjes de verschillende coachingstijlen en gesprekstechnieken oefenen en geef je elkaar feedback, tips en adviezen mee om direct mee te nemen naar de praktijk. 

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 60 minuten theorie en 75 minuten praktijkgedeelte 

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

 

Thema: Wedstrijdcoaching

Inhoud: Een sportwedstrijd kan leiden tot veel emoties. Niet alleen bij de jeugdspelers, maar ook bij trainers/ coaches en ook ouders langs het sportveld. Jeugdspelers willen het vaak voor iedereen goed doen, maar verliezen zichzelf en het sportplezier in de vele, vaak emotionele coaching langs de lijn. Het is een van de grootste redenen waarom jeugdspelers stoppen met de sport die zij beoefenen.

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden kennis in het geven van een goede voor-, rust-, en nabespreking van de wedstrijd, waarbij je op gestelde doelen coacht en niet op de situatie. Deze manier van coaching zorgt namelijk tot zeer emotionele reacties langs de lijn, waardoor de jeugdspeler eerder ‘bevriest’ en zonder zelfvertrouwen de wedstrijd speelt. We bespreken welke manier van coaching past per leeftijdscategorie en hoe je constructief de spelers begeleidt tijdens de wedstrijdvorm. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijkgedeelte met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek

Thema: Omgaan met ouders binnen de sport

Inhoud: Met veel motivatie ben je sporttraining gaan geven aan jeugdspelers. Je krijgt hierbij hun ouders ‘gratis’ bij. Gezien het aantal uren dat de jeugdspeler op de sportvereniging is, is het begrijpelijk dat ouders er voor willen zorgen dat hun kind de best mogelijke training en begeleiding krijgt. De manier waarop ze dit doen is voor jou als trainer/ coach soms zeer frustrerend en kan leiden tot ruzies en excessen wat een grote impact heeft op zowel het kind, de ouder als jij als vrijwilliger.

Tijdens deze avond krijg je via vele praktijkvoorbeelden en achtergronden inzicht hoe om te gaan met ouders van de jeugdspelers en goede en duidelijke afspraken met elkaar te maken. Waar plaats je duidelijk je eigen kaders, en waar geef je juist ruimte om de positieve betrokkenheid van ouders te vergroten, zodat ook zij een sterke positieve rol spelen in de ontwikkeling van zowel de team- als individuele processen. Je krijgt inzicht om ‘slecht nieuws’ gesprekken te voeren en te zorgen dat ouders met jou een sterk team vormen, in plaats van dat er een negatieve sfeer onderling ontstaat. Na de pauze ga je in een groepje uitdagende casussen aan, om het aangeleerde direct in de praktijk te leren toepassen.

Docent: Arnoud Jonker

Tijdsduur: 75 minuten theorie en 60 minuten praktijkgedeelte met uitdagende casussen

Geschikt voor: Zowel team- als individuele sporten

Locatie: Op eigen vereniging

Kosten: Volledige subsidie

Maximaal aantal deelnemers: 100

Extra: 2 KNVB licentiepunten voor KNVB gediplomeerde trainers

Cursusaanvraag: Stuur graag een mail naar arnoud@4-skills.nl voor meer informatie en vrijblijvend gesprek